He Pānga Tuatahi
He urutanga i waenganui i a tāngata whenua tātou ko tauiwi
Āhea
Wāhanga 1-4
Utu
$5.00 mā ia tamaiti
Wāhi
Tāmaki Paenga Hira
Rōanga
45-60 mēneti

E hāngai ana tēnei hōtaka ki ngā tau 3-6, 7-8

E whai ake nei tēnei akoranga i ngā urutanga ongā tāngata tuatahi i tau mai rā ki ēnei motu a Aotearoa. Ko te aronga o tēnei hōtaka ko te tūtakinga o tāngata whenua ki a tauiwi. Ka tīmata i te aronga atuki te Tiriti, ā mā tētahi ngohe tā pikitia, ka whai māramatanga ngā tamariki kua rua ngā Tiriti, ā kua tautohungia a te Māori i te Tiriti Māori, ahakoa ko te Tiriti Pākehā te mea i whai mana ki te karauna. Kātahi ka mau ngā tamariki i ētahi tāonga hangarau mai te Māori, mai te Pākehā hoki, ā ka ako rātou i ngā whakawhānaketanga tāutuutu i waenganui i ngā hāngarau o tēnā o tēnā iwi. Kawhakatūria te pātai, he aha ētahi painga o te tūtakinga o ēnei iwi i te tīmatanga? He aha i kore i rite ai ngā hua pai o tēnei tūtakinga? Kātahi ka akongā tamariki e pā ana ki ētahi pakanga whai muri ake i Te Tiriti o Waitangi, aka whātorotoro rātou i tētahi māhere ahutoru o Ruapekapeka. Ka oti me te pātai,me ahatia tātou kia matatika ai, kia whai hua pai kē ai te taenga mai o Ngāti Tauiwi ki kōnei ki a tātou a Tāngata Whenua.

 

Whāinga Paetae:  

· I tētahi raupapa tae mai ngā iwi katoa o Aotearoa

· He aha tētahi tiriti, ā ka aha me he rerekē ngā e whakaae mai ia taha

· He aha ngā horopaki i tae mai a tauiwi ki Aotearoa nei

· Ki ētahi hāngarau o mua i ahu mai i Aotearoa, i ahumai i Uropi hoki me ngā mātū e tipu mai i aua takiwā

· He aha ngā painga o aua mātū hou ki ia iwi

· He aha te urutanga

· Ka taki mai ētahi o ngā pakanga o Aotearoa me ngā huae noho tonu ki ngā iwi i naianei