Āhea
Wāhanga 2 & 3 (Horekau he wāteatanga ia Taite)
Utu
$7 mā ia tamaiti
Wāhi
Tāmaki Paenga Hira
Rōanga
45-50 mēneti

He taumata rerekē e hāngai pai ai ki ngā tau ECE, 1-3 , 4-6, 7-8

Ka whakatūwhera te kōrero o Matariki me he whāinga wāhi nā ngā tamariki ki te whakawehe i a Ranginui rāua ko Papatuānuku. Mai reira ka wānanga tātou i ngā kaupapa-rau ā Matariki; arā ka makariri te Ao, ka kuhu te whānau ki te whare, ka tohu a Matariki i ngā āhuatanga o te taiao mā te tau e heke mai nei, ka hoki mahara ki te tau kua hipa rā, waihoki ki a rātou mā kua whetūrangitia. Ko Matariki hoki tētahi o ngā huinga whetū i ārahi rā i ō tātou tupuna ki tēnei whenua a Aotearoa. Kātahi ka whakatere waka ngā tamariki, ka toro atu ki ia whetū e ai ki tōna tūnga ki te kāhui whetū. Ka aro atu tātou ki ngā tairanga ā-tāringa hei tohu mahara i ia whetū me te takiwā e tiaki ana ia. Ka tautohu ngā tamariki i ia whetū me tōna wāhi, ā ka mutu ki tētahi waiata Matariki.  

 

Whāinga Paetae: 

Ka ako ngā tauira: 

-i ngā take whakahirahira e whakanui ana tātou i a Matariki 

-i te whakatakotoranga o te kāhui whetū

-ki te tautohu i ngā ingoa me ngā āhuatanga o ia whetū o Matariki