Te Hekenga Nui
Kei hea rā a Hawaiki?
Āhea
Wāhanga 1, 2, 3 & 4
Utu
$5 mā ia tamaiti (Me utu kia 20 ngā tauira ki ia karāhe)
Wāhi
Tāmaki Paenga Hira
Rōanga
45-50 mēneti

E hāngai ana tēnei hōtaka ki ngā tau 4-6, 7-8

He tirohanga tēnei hōtaka ki te roanga o tō tātou aho tae noa atu ki ngā motu o te Moana-Nui-ā-Kiwa. Ka kite ngā tamariki i tō tātou hekenga mai i ngā tangata tuatahi i whai māramatanga o te moana nui rawa atu o te Ao. Ka whai i ō rātou tapuwae mā ngā motu o te Moana-nui-ā-Kiwa, hei taunaki o ō rātou pūkenga. Ka wānangahia ngā āhuatanga pākiki o rātou mā kua wehe atu i te whenua, kua toro atu ki ngā paerangi o te Ao. Ka tirohia ngā taonga hou i kimihia e ngā tupuna i kōnei me ngā whakawhānaketanga hangarau i puta mai. Ka tautohutia hoki i ngā takiwā o ētahi waka.

 

Whāinga Paetae:

Ka ako ngā tamariki:

· Ko wai ngā tangata tuatahi i toro atu ki te Moana-nui-ā-Kiwa

· He aha ngā taunaki e kitea ai te ara torotoro o ngā tupuna tae noa mai ki ēnei motu

· He aha ngā painga me ngā wero o te taunga mai ki ēnei whenua

· He aha ngā whānaketanga ā-hangarau i mau mai ngā tūpuna ki kōnei i ngā taiao rerekē

· Ko wai ngā waka e mōhiotia whānuitia i tau mai me ētahi kōrero hāngai