Te Whare Tipuna
me ōna Toi Tuku Iho
Āhea
Wāhanga 1, 2, 3 & 4
Utu
$5 mā ia tamaiti (Me utu kia 20 ngā tauira ki ia karāhe)
Wāhi
Tāmaki Paenga Hira
Rōanga
45-50 mēneti

E hāngai ana tēnei hōtaka ki ngā tau 1-8

Ka ako ngā tamariki i te nui whakahirahira o Te Whare Tipuna hei tohu whakapapa mā te iwi. Ka rongo rātou i te hītori o tēnei taonga takoha nō Ngāti Maru me ōna kaiwhakairo nō Ngāti Awa. Ka ako rātou i ōna wāhanga, me ngā tohu i roto i ngā toi Māori e kōrerohia nei i ō tātou wawata, ūara, matāpono, waihoki e whakahono ana i a tātou ki ō tātou tupuna, tae noa atu ki a Ranginui rāua ko Papatūānuku. Ka tautohu rātou i ētahi hoahoa tukutuku, ā he whāinga mā rātou ki te ako i ngā pūkenga ki te hanga i ō rātou ake tukutuku.

Whāinga paetae

Ka ako ngā tamariki:

· Ki te tautohu i ngā wāhanga o Te Whare Tipuna

· i tētahi pūrākau e pā ana ki tō Ngāti Maru whare tipuna, a Hotunui

· Ki te hōhonu o ētahi tohu e kitea nei, e wheako nei ki te marae me ōna tikanga

· Ki te tautohu i ētahi hoahoa tukutuku

· i ētahi rautaki hanga tukutuku